MédiaBázis Reklámszervező Kft.

Postázási cím, iroda: 1146 Thököly út 105. I. 8.

Székhely: 1032 Budapest, Szőlő u. 70.
Telefon: +36 1 244 8120
Fax: +36 1 244 8121
E-mail: info@mediabazis.com

Nálunk egyszerűen és gyorsan adhat fel újsághirdetést.

Az alábbi lapok listájában megtekintheti az újsághirdetések, újságok hirdetési felületeit, árait.

Újság hirdetés feladása ITT...

M2 Metró , M3 Metró és M1 Földalatti vasút reklám

Budapest M2 Metró , M3 Metró és M1 Földalatti vasút Reklámok. Ablakmatrica reklám, kapaszkodó reklám, vezérkocsi reklám, mozgólépcső reklám

ÁRAK: hirdetés – bérletí díj – ártáblázat Metró (M2, M3) és Földalatti Vasút (M1) További részletek ITT...

Telefon: +36 1 244 8120 | Email: info@mediabazis.com

Category Archives: Kültéri reklám

Bocskai út Budapest Allee ledfal – hirdetési árak

Bocskai út Budapest Allee ledfal – hirdetési árak Allee ledfal (30 m2) Budapest XI. ker. Bocskai út hirdetés – árlista futamidő megjelenés sűrűsége ár (Ft/20 sec szpot/hó) megjelenés száma (db/hó) 1 hónap 6 percenként 600 000 6000 1 hónap 10 percenként 360 000 3600 1 hónap 12 percenként 300 000 3000 1 hónap 15 percenként 240 […]

Budapest Sugár üzletközpont ledfal – hirdetési árak

Budapest Sugár üzletközpont ledfal – hirdetési árak Sugár ledfal (60 m2) Budapest, Örs vezér terén Hirdetési csomagok:   spot hossza napi megjelenés havi megjelenés elérés ár (net) Média S 0-20 mp. 100 db. 3 000 db 130 000 fő 270 000 Ft Média M 0-20 mp. 150 db 4 500 db 215 000 fő 405 000 […]

LED-fal – LED-fal hirdetések

LED-fal – LED-fal hirdetések A kül­téri ki­ve­títő – LED-fal – a köz­téri rek­lám­esz­kö­zök leg­újabb ge­ne­rá­ci­ója. Nyu­gat Eu­ró­pá­ban és Ame­ri­ká­ban már a leg­nép­szerűbb kül­téri rek­lám­hor­do­zók a nagy­mé­retű (20 m2 _ 60 m2) mul­ti­mé­diás kijelzők (kép­ernyők). Köz­le­ke­dési cso­mó­pon­tok­nál a leg­ha­tá­so­sabb reklám. Mi­ért ajánljuk a LED-falat? …mert a nap 24 órá­já­ban üze­mel, és min­dig jól lát­ható (sö­té­te­déstől kü­lö­nö­sen lát­vá­nyos), […]

CityLight – CityLight hirdetések

CityLight – CityLight hirdetések A CityLight egy zárható, tisztítható üvegvitrinben elhelyezett, általában megvilágított kültéri plakát. Exkluzivitását az igényes szerkezete adja, amely kíváló minőséget közvetít. Mérete 117 x 175 cm. Mivel ez a formátum és méret más reklámhordozóknál emberközelibb megjelenést biztosít, ezért kerülnek főként busz- és villamos megállókba, forgalmas járdaszigetekre. A CityLight speciális elhelyezése folytán olyan […]

Óriásplakát – Óriásplakát hirdetések

Óriásplakát – Óriásplakát hirdetések Óriásplakát, a leg­ked­vel­tebb kam­pány­mé­dium, mely egy­szerre nyújt esz­té­ti­kai élményt, és hat a vá­sár­lási dön­té­se­inkre. Az óriásplakát nagy felü­lete mi­att jól lát­ható üze­ne­tek köz­ve­títésére és imi­dzs­épí­tésre is al­kal­mas. Az óri­ás­plak­át­tal gya­kor­la­ti­lag min­den cél­cso­port megszólítható. A köz­te­rü­leti esz­kö­zök kö­zül első­ként je­lent meg Ma­gyar­or­szá­gon. A bé­rel­hető felü­le­tek száma egyre nö­vek­szik, ezért a me­gye­szék­he­lyek és […]

Médiabázis – Vevőszerző hirdetési megoldások…

Országos megjelenésű újságok hírdetés árai Budapesti megjelenésű újságok hírdetés árai Szuperinfó – hirdetési árak Hirdetmények, közlemények Blikk – hirdetés árak Álláshirdetés csomag hirdetési árak Nők Lapja Egészség hirdetési árak Metropol – hirdetési árak 24 Óra – hirdetési árak Óriásplakátok Magyar Nemzet – hirdetési árak Veszprémi Napló – hirdetési árak Óriásplakát, a leg­ked­vel­tebb kam­pány­mé­dium, mely egy­szerre nyújt esz­té­ti­kai élményt, és hat a vá­sár­lási dön­té­se­inkre. Az óriásplakát nagy [...]