MédiaBázis Reklámszervező Kft.

Postázási cím, iroda: 1146 Thököly út 105. I. 8.

Székhely: 1032 Budapest, Szőlő u. 70.
Telefon: +36 1 244 8120
Fax: +36 1 244 8121
E-mail: info@mediabazis.com

Nálunk egyszerűen és gyorsan adhat fel újsághirdetést.

Az alábbi lapok listájában megtekintheti az újsághirdetések, újságok hirdetési felületeit, árait.

Újság hirdetés feladása ITT...

M2 Metró , M3 Metró és M1 Földalatti vasút reklám

Budapest M2 Metró , M3 Metró és M1 Földalatti vasút Reklámok. Ablakmatrica reklám, kapaszkodó reklám, vezérkocsi reklám, mozgólépcső reklám

ÁRAK: hirdetés – bérletí díj – ártáblázat Metró (M2, M3) és Földalatti Vasút (M1) További részletek ITT...

Telefon: +36 1 244 8120 | Email: info@mediabazis.com

Tag Archives: CityLight

CityLight – CityLight hirdetések

CityLight – CityLight hirdetések A CityLight egy zárható, tisztítható üvegvitrinben elhelyezett, általában megvilágított kültéri plakát. Exkluzivitását az igényes szerkezete adja, amely kíváló minőséget közvetít. Mérete 117 x 175 cm. Mivel ez a formátum és méret más reklámhordozóknál emberközelibb megjelenést biztosít, ezért kerülnek főként busz- és villamos megállókba, forgalmas járdaszigetekre. A CityLight speciális elhelyezése folytán olyan […]

Szolgáltatásaink

Médiabázis szolgáltatások   Hir­de­tési tanácsadás Díj­men­tes kon­zul­tá­ció ke­re­té­ben kö­zö­sen meg­ta­lál­juk a leg­jobb meg­ol­dást arra, hogy a kitű­zött kom­mu­ni­ká­ciós cél alap­ján hol, mi­kor, és mennyi­ért hirdessen. Mé­dia­fog­la­lás A ki­adók­kal és szer­kesztő­sé­gek­kel hosszú évek óta gyü­möl­csöző mun­ka­kap­cso­la­tot ápo­lunk, ezek ré­vén ügy­fe­le­ink szá­mára a leg­jobb pi­aci áron kí­nál­juk a hir­de­tési felü­le­te­ket, reklámidőket. Az or­szág összes lap­jába szer­ve­zünk hir­de­té­se­ket […]