MédiaBázis Reklámszervező Kft.

Postázási cím, iroda: 1146 Thököly út 105. I. 8.

Székhely: 1032 Budapest, Szőlő u. 70.
Telefon: +36 1 244 8120
Fax: +36 1 244 8121
E-mail: info@mediabazis.com

Nálunk egyszerűen és gyorsan adhat fel újsághirdetést.

Az alábbi lapok listájában megtekintheti az újsághirdetések, újságok hirdetési felületeit, árait.

Újság hirdetés feladása ITT...

M2 Metró , M3 Metró és M1 Földalatti vasút reklám

Budapest M2 Metró , M3 Metró és M1 Földalatti vasút Reklámok. Ablakmatrica reklám, kapaszkodó reklám, vezérkocsi reklám, mozgólépcső reklám

ÁRAK: hirdetés – bérletí díj – ártáblázat Metró (M2, M3) és Földalatti Vasút (M1) További részletek ITT...

Telefon: +36 1 244 8120 | Email: info@mediabazis.com

Category Archives: Hirdetés

Regionális újsághirdetések

Hirdetni szeretne a regionális újságokban?Regionális újsághirdetések Magyarország egész területén! A regionális újságok listáját megyék szerinti bontásban megtalálja az alábbi listában. Válassza ki az Ön által legmegfelelőbb Újságokat! A link kiválasztásával további részletes információkat talál az adott régió újságainak hirdetési felületei, árai, megjelenés, terjesztéssel kapcsolatban! Nálunk 0 regionális újságban hirdethet ! Baranya megye Új Dunántúli Napló Szuperinfó (Pécs) Baranya [...]

Magyar Idők

Magyar Idők konzervatív közéleti napilap | hirdetés – ártáblázat Felület Méret (mm) Ár f-f (Ft) Ár színes (Ft) 1/50 52×98 39 000 79 000 1/100 és 2/50 52×98 és 109×49 59 000 99 000 2/100 109×98 150 000 220 000 szalag belső oldal 279×33 250 000 400 000 1/8 109×127 és 166×86 250 000 400 000 1/6 109×163,5 és […]

Pesti Est hirdetés

Pesti Est hetilap, példányszám: 100 000 (kiadói adat) Hirdetés – ártáblázat Felület (mm) Méret (Ft)* ár, színes (Ft) ár, színes műnyomó (Ft) 2/1 272×194 1 880 000 2 215 000 1/1 129×194 995 000 1 215 000 1/2 129×89,5 , 63×182 580 000 1/3 129×59, 41×182 405 000 1/4 129×43,5 , 63×89,5 325 000 1/6 63×59, 41×89,5 […]

Szolgáltatásaink

Médiabázis szolgáltatások   Hir­de­tési tanácsadás Díj­men­tes kon­zul­tá­ció ke­re­té­ben kö­zö­sen meg­ta­lál­juk a leg­jobb meg­ol­dást arra, hogy a kitű­zött kom­mu­ni­ká­ciós cél alap­ján hol, mi­kor, és mennyi­ért hirdessen. Mé­dia­fog­la­lás A ki­adók­kal és szer­kesztő­sé­gek­kel hosszú évek óta gyü­möl­csöző mun­ka­kap­cso­la­tot ápo­lunk, ezek ré­vén ügy­fe­le­ink szá­mára a leg­jobb pi­aci áron kí­nál­juk a hir­de­tési felü­le­te­ket, reklámidőket. Az or­szág összes lap­jába szer­ve­zünk hir­de­té­se­ket […]

szuperinfo országos laphálózat - újság hirdetés feladása

Szuperinfó hirdetések

Szuperinfó újsághirdetések – Szuperinfó hirdetés feladás Budapesti Szuperinfó – hirdetés árakBudapesti Szuperinfó – hirdetés árak Kattintson a nagyobb képért! Jászsági Tuti Tipp hirdetési árakJászsági Tuti Tipp hetilap, példányszám: 35 000 hirdetés – ártáblázat Méret Ár (Ft/alkalom) Dunakeszi és Térsége Észak-Pest Megye Szuperinfó | hirdetés árakÉszak-Pest Megye Dunakeszi és Térsége Szuperinfó hetilap, példányszám: 25 000 hirdetés […]

Óriásplakát Hirdetés

Óriásplakát – Óriásplakát hirdetések Ízelítő last minute óriásplakát felületeinkből itt! Óriásplakát, a leg­ked­vel­tebb kam­pány­mé­dium, mely egy­szerre nyújt esz­té­ti­kai élményt, és hat a vá­sár­lási dön­té­se­inkre. Az óriásplakát nagy felü­lete mi­att jól lát­ható üze­ne­tek köz­ve­títésére és imi­dzs­épí­tésre is al­kal­mas. Az óri­ás­plak­át­tal gya­kor­la­ti­lag min­den cél­cso­port megszólítható. A köz­te­rü­leti esz­kö­zök kö­zül első­ként je­lent meg Ma­gyar­or­szá­gon. A bé­rel­hető felü­le­tek száma […]